Konsulentbistand

Konsulentbistand ydes til skoler og kommuner.
Vejledende timetakst er 1.200 kr. (+ moms, samt kørsel fra Læseråd til aftalt adresse 400 kr./time + høj km. takst + evt. broafgift + evt. overnatning).
Betaling: Efter aftale og senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af faktura.

Udredninger

1. Læsepædagogisk udredning for skoler 
Udredning af skriftsproglige vanskeligheder indeholder indledende samtale 45 min. med elev, forældre og skole, testning 2 x 1½ time, skriftlig rapport samt afsluttende rådgivning 45 min.
Pris: 6.000 kr. (+ moms,  + kørsel fra Læseråd til aftalt adresse 375 kr./time + høj km. takst + evt. broafgift + evt. overnatning).
Betaling: Tilsendt faktura betales indenfor 7 arbejdsdage.

2. Læsepædagogisk udredning for kommuner/PPR
Udredning af skriftsproglige vanskeligheder i samarbejde med PPR indeholder indledende samtale 1 t, testning 2 x 1½ t, samarbejdsmøde PPR 1 t, yderligere testning 1 t, skriftlig rapport samt afsluttende samtale 1 t.
Pris: 9.000 kr. (+ moms + kørsel fra Læseråd til aftalt adresse 375 kr./time + høj km. takst + evt. broafgift). Ved behov for yderligere er timetaksten 1.000 kr. + moms.
Betaling: Tilsendt faktura betales indenfor 7 arbejdsdage.