Kursusforløb

Et forløb hos Læseråd tager altid udgangspunkt i en vurdering eller en udredning ved Læseråd. Det kan du se mere om under "Opstart, udredning og opfølgning."

Et forløb hos Læseråd tager altid afsæt i, hvad barnet mestrer, og hvor barnet er på vej hen i sin læse- og staveudvikling.
Når barnets færdigheder og/eller vanskeligheder er afdækket, giver det mulighed for den bedst mulige undervisning indenfor barnets nærmeste udviklingszone. 

Materialer til kurserne er inkluderet i prisen.

Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 31 72 71 01

Læseråd tilbyder følgende kursusforløb

1. Sprog-kursus

Kurset er målrettet børn i alderen 5-8 år med lette sproglige udfordringer. 

Formålet med kurset er dels at udvide barnets ordforråd i både bredde og dybde og dels at udvikle barnets opmærksomhed på sproglyde, så barnets får bedst mulige betingelser for en god læseindlæring.

Pris: 5.500 kr. indeholdende 10 lektioner á 45 min., materialer, skriftlig evaluering samt evalueringssamtale. 
Betaling: Der betales 550 kr. forud for hver lektion. Evalueringssamtalen er gratis. Se hvordan under "Kontakt/betaling."

2. Bogstav-kursus

Kurset er målrettet børn i 0.-2. klasse, som er udfordrede i at lære bogstaver og bogstavernes lyde.

Formålet med kurset er, at styrke barnets opmærksomhed på bogstavernes lyde og at barnet lærer at sætte bogstavernes lyde sammen til små ord.

Pris: 5.500 kr. indeholdende 10 lektioner á 45 min., materialer, skriftlig evaluering samt evalueringssamtale. 
Betaling: Der betales 550 kr. forud for hver lektion. Evalueringssamtalen er gratis.  Se hvordan under "Kontakt/betaling."

3. Læse- staveløft

Kurset er primært målrettet alle børn i grundskolen, som er udfordrede i forhold til læsning og stavning - eksempelvis børn, der er testet i risiko for ordblindhed, børn testet ordblinde eller børn med øvrige fonologiske vanskeligheder.

Formålet med kurset er at støtte barnets læseudvikling. Det kan dreje sig om forsinket læseudvikling, afsporet læseudvikling eller et barn, der bare har brug for særlig støtte.

Pris: 5.500 kr. indeholdende 10 lektioner á 45 min., materialer, skriftlig evaluering samt evalueringssamtale.
Betaling: Der betales 550 kr. forud for hver lektion. Evalueringssamtalen er gratis.  Se hvordan under "Kontakt/betaling."

4. Ordblindekurser: Undervisning af ordblinde (børn testet "røde" ved national ordblindetest eller testet ordblinde ved andre test) og undervisning af usikre fonologiske kodere (børn testet "gule" ved national ordblindetest).

Kurserne er primært målrettet børn fra 2. klasse, der er testet ordblinde. Men børn med usikker fonologisk kodning er også velkomne. 

I ordblindeundervisningen sættes ind på to niveauer: Afhjælpende indsats og kompenserende indsats. 
Afhjælpning er den indsats, der sættes i værk for at hjælpe barnet til at blive læser og staver på trods af ordblindheden.
Kompensering er den indsats, der sættes i værk for at give eleven med ordblindhed mulighed for at tilegne sig viden på lige fod med sine klassekammerater og dermed føle sig reelt inkluderet i skolens læringsfællesskab.

De to indsatser bør gå hånd i hånd, idet de supplerer hinanden. 

Afhjælpning af ordblindhed

Formålet med kurserne er at lære barnet strategier til at læse og stave ord. Når det ordblinde barn går i stå i læsningen ved et ord, der ikke umiddelbart kan læses, er det vigtigt at have forskellige muligheder/strategier for at kunne lykkes. Læseråd tilbyder forskellige kurser indenfor dette område. Det anslås at det enkelte barn kan lære én strategi pr. kursusforløb. Men det er ikke tilstrækkeligt at lære strategier. Udfordringen for ordblinde er at bringe strategierne i spil, når de læser. Det har Læseråd særligt fokus på. 

Læseråd tilbyder følgende afhjælpende ordblindekurser:

  • Ordheltene: Primært for børn i 1.-5. klasse. Barnet lærer tre basale lyd-strategier: Lydmesteren, rimfeen og vokal-detektiven. Kurset understøttes af app`en "Ordheltene."
  • Ord: Primært for børn fra 3. klasse og opefter. Barnet har over flere kursusforløb mulighed for at lære tre ordlæse-strategier: Læsning af lydrette ord, læsning af ord med andre vokallyde, læsning af ord med rødder og endelser. En grundlæggende strategi i kurset er "tapping," der hjælper barnet med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen. Kurset understøttes af det digitale lærmiddel Camp Ord.
  • VAKS (=Vælg AfKodningsStrategi): Primært for børn i 2.-6. klasse. Barnet har over flere kursusforløb mulighed for at lære fem ord-læsestrategier: Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip og Spion.
Pris: 10.000 kr. indeholdende 10 kursusgange á 1½ time, materialer, skriftlig evaluering samt evalueringssamtale.
Betaling: Der betales 1.000 kr. forud for hver kursusgang. Evalueringssamtalen er gratis.  Se nærmere under "Kontakt/betaling."
Ønskes lektion på 45 minutter er prisen for 10 kursusgange 5.000 kr. / 500 kr. pr. gang.

Kompensering for ordblindhed: Kursus i læse og skriveteknologi

Formålet med kurset er at støtte barnet i brugen af læse- og skriveteknologi (LST). Læseråd tilpasser kurset til det enkelte barns konkrete behov og har særligt fokus på strategier og på at se muligheder.

Pris: 10.000 kr. indeholdende 10 kursusgange á 1½ time, materialer, skriftlig evaluering samt evalueringssamtale.
Betaling: Der betales 1.000 kr. forud for hver kursusgang. Evalueringssamtalen er gratis.  Se nærmere under "Kontakt/betaling."
Ønskes lektion på 45 minutter er prisen for 10 kursusgange 5.000 kr. / 500 kr. pr. gang.

5. Læseforståelses-kursus

Kurset er primært målrettet børn fra 2. klasse.

Formålet med kurset er at udvikle barnets læseforståelse af tekster. Når et barn har udfordringer med forståelse af tekster, kan der være flere ting i spil. Det kan dreje sig om, at barnet bruger så mange ressourcer på at afkode ord, at forståelsen går tabt - se pkt. 4 "Ordblindekurser." Barnet kan også have vanskeligheder med sprogforståelsen - det kan for eksempel være forståelse af ord eller opbygning af sætninger. Barnet kan have svært ved at danne inferenser - at læse "det indforståede."  Barnet kan have brug for strategier til forståelse af tekster, og barnet kan have brug for opmærksomhed på sin egen forståelse.

Læseråd tilpasser kurset til det enkelte barns konkrete behov.

Pris: 10.000 kr. indeholdende 10 kursusgange á 1½ time, materialer, skriftlig evaluering samt evalueringssamtale.
Betaling: Der betales 1.000 kr. forud for hver kursusgang. Evalueringssamtalen er gratis.  Se nærmere under "Kontakt/betaling."
Ønskes lektion på 45 minutter er prisen for 10 kursusgange 5.000 kr. / 500 kr. pr. gang.