Online testlærerkursus

Skoler har brug for ressourcepersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder. Denne viden fås bedst på læsevejleder- eller diplomuddannelsen i læsning og skrivning. Ressourcepersonerne har også brug for specifik viden om redskaber til evaluering og testning af skriftsproglige færdigheder, og endeligt har de brug for en vifte af relevante tiltag. Denne viden fås på dette testlærerkursus.

Testlærerkurset kvalificerer dig til at foretage skriftsproglig vurdering af klasser samt individuel testning af elever i læsevanskeligheder. Du vil på kurset få viden om læsning og læsevanskeligheder samt læse- og skrive/staveudvikling. Du lærer at afvikle skriftsproglige screeninger af grupper/klasser. Du lærer at foretage individuel læseundersøgelse af elever i læsevanskeligheder og at afdække deres forudsætninger for læsning. OG vigtigst af alt! Du får indsigt i mulige tiltag.

Det forventes, at du til hver kursusgang medbringer nødvendige testmaterialer, hvilket fremgår af udsendt plan inden kursusstart. Desuden vil der være faglig læsning samt afprøvning af test mellem kursusgangene.