Henvendelse til Børne- og undervisningsministeriet vedrørende ordblinde elever med gul testscore i national ordblindetest

Kære fagfælle

En række kommuner har trods ministeriets udmeldinger i Ordblindenetværket valgt kun at anerkende national ordblindetest som identifikationsredskab af ordblindhed. I praksis betyder det, at elever testet ordblinde ved andre standardiserede test afvises, og qua heraf får de ikke de samme muligheder i grundskolen som ordblinde elever – ex. adgang til Nota samt mulighed for at gå til folkeskolens prøver på særlige vilkår.

Vi er en ad hoc-gruppe under Roal, der arbejder for, at elever med gul testscore i national ordblindetest anerkendes af landets kommuner som værende ordblinde, såfremt de ved andre test er testet ordblinde. Ligeledes arbejder vi for, at denne elevgruppes ordblindhed sikres i det videre uddannelsesforløb.

Vi håber, du vil være medunderskriver af det vedhæftede brev stilet til Børne- og Undervisningsministeriet styrelsen for undervisning og kvalitet. Se det fulde brev på knappen nedenfor.

Skriv gerne under på  https://www.skrivunder.net/sarlige_tilfalde_ved_gul_testscore_i_national_ordblindetest

- HUSK at bekræfte underskriften på din mail.

Vh. Hanne Maigaard, Lone Kaastrup-Hansen, Rikke Lenskjold, Mette Birkemos, Anne Sofie Nesgaard, Lissy Rasmussen og Annette Klint