UG-Reading - Kom godt i gang på din skole

Udvidet Guided Reading

UG-Reading er en differentierende og inkluderende læsemetode til den begyndende læseundervisning.

UG-Reading tager udgangspunkt i kvaliteterne ved Guided Reading - suppleret med udvikling af ordlæsefærdigheder i en funktionel sammenhæng. 

UG-Reading bygger på National Reading panels anbefalinger til god læseundervisning.

UG-Reading er en balanceret tilgang til læseundervisning med ligeligt fokus på såvel afkodning som forståelse/sprogforståelse. Eleverne undervises eksplicit i strategier jf. det danske skriftsprogs principper, som dermed sætter dem i stand til at læse nye ord. Der er fokus på ordforrådsudvikling samt udvikling af læseforståelsesstrategier. Endeligt er der fokus på at gøre læsning nærværende og vedkommende for børnene. Alle læsninger afsluttes med ud-af-teksten-snak, hvor indholdet af det læste sættes i relation til eleverne eller med omgivelserne. Pointen er, at vi læser for at lære ... om os selv ... og om vores omgivelser.

Kom godt i gang med UG-Reading på din skole

Læseråd guider din skole i omstillingsprocessen, som indeholder opstart, kursus, lærervejledning samt læseguides til omkring 225 bøger.

Det er muligt at tilkøbe effektmåling af indsats samt en uddybende rapport.

For mere
Kontakt læseråd v. Annette Klint på tlf. 31 72 71 01 eller mail annette.klint@læseråd.dk 

Skoler der arbejder med UG-Reading
Susåskolen, Næstved
Løgstør Skole, Vesthimmerland
Søhusskolen Odense
Herlev Privatskole, Herlev
Kristofferskolen, Roskilde

Det siger fagfolk om UG-Reading og kurser i UG-Reading

Oktober 2022: Michael Steenum, leder af Skovlyskolen i Holbæk udtaler: "Hvor er det bare spændende og inspirerende. Det lever på alle måder op til forventninger og giver grobund for vores videre udvikling med læsning."

August 2022: Rikke Kroer Bartnik Larsen udtaler sig om kurset: "Kan på det varmeste anbefale dette kursus. Annette er en super dygtig og autentisk formidler, og vi (Søhusskolen i Odense) kan ikke vente med at komme i gang med UG-Reading."