SamRådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

2013-2021 Medlem af Roals styregruppe http://roal.dk/om-roal/#Styregruppe
2014-2021 Medarrangør af 8 temadage  http://roal.dk/temadage/ 
2021->    Medarrangør af webinarer http://roal.dk/temadage/#En_ordblindevenlig_skole_-_undervisning_og_l%C3%A6ring