Kursusinstruktør for Hogrefe Psykologisk Forlag

Kurser i Skriftsproglig udvikling afholdes løbende. Kontakt enten Hogrefe eller Læseråd for aftale.

Hold dig orienteret på Hogrefes hjemmeside https://www.hogrefe.com/dk/kurser 


Læseråds kurser for Hogrefe

1) Heldagskursus for nye brugere af Skriftsproglig Udvikling (6 timer)
    

Hogrefe afholder heldagskursus i prøvesystemet Skriftsproglig udvikling.                                             

Kurset henvender sig til dansklærere, testlærere og læsevejledere og er specifikt for nye brugere, som gerne vil lære prøverne og deres anvendelse at kende.

På kurset introduceres du for Hogrefes skoleportal, hvor prøverne administreres , og hvor du kan hente resultater på såvel klasser som elever. Du præsenteres for Tekstlæseprøve1-8, Sætningslæseprøve1-2, Ordlæseprøve1-2, Tekstforståelse Udsagn og Cloze, Sætningslæsehastighed, Ordgenkendelse samt Staveprøve1-4. For hver enkelt prøve får du indblik i deres indhold, så du bedst muligt kan udvælge relevante prøver til din klasse/elever. Endeligt får du gennem cases indblik i, hvordan resultaterne kan tolkes, og vi reflekterer over mulige indsatser.


2) Heldagskursus for erfarne brugere af Skriftsproglig Udvikling (6 timer)


Hogrefe afholder heldagskursus i prøvesystemet Skriftsproglig udvikling.

Kurset er specifikt for erfarne brugere, og er således primært målrettet læsevejledere, testlærere samt lærere med ansvar for elever i skriftsproglige vanskeligheder.

Det forudsættes, at du har indgående kendskab til prøverne og prøvesystemet, og at du er fortrolig med såvel klasse- som elevrapporter.

På kurset går vi i dybden med resultattolkning og gennem cases fokuserer vi på tolkning og indsatser for elever i skriftsproglige vanskeligheder.


3) Heldagskursus for Læsevejledere og prøveansvarlige (6 timer)

Hogrefe afholder heldagskursus i prøvesystemet Skriftsproglig udvikling.

Kurset er målrettet læsevejledere og testlærere, som ønsker input til, hvordan man med udgangspunkt i resultater af SU kan vejlede kolleger. Det forudsættes, at du har indgående kendskab til prøverne og prøvesystemet, at du er nogenlunde fortrolig med begreberne præcision, præcisionsgrad, hastighed, læseflow, og at du kender til tolkning i forhold til normer, kategorier, standardafgivelser og percentiler.

På kurset følger vi to klassers resultater på henholdsvis SU 5-12 år og SU fra 12 år. Udgangspunktet i den ene klasse er, at alle elever har gennemført de samme prøver med og uden læse- og skriveteknologi. Den anden klasse har gennemført forskellige prøver afhængigt at deres færdighedsniveau – altså en differentieret tilgang til prøvevalg.

Vi går i dybden med, hvordan prøveresultaterne kan danne udgangspunkt for holddannelse, og på elevniveau går vi i dybden med indsatser dels i almenundervisningen, dels på holddannelse og dels i den supplerende undervisning.


4) Kursus ST Digital (5 timer)

Hvordan understøtter dansklæreren elevernes staveudvikling?

Det får du bud på på Hogrefes kursus i prøvesystemet ST-digital.

På kurset indføres du i teorier og viden om stavning og staveudvikling, du introduceres for Hogrefes skoleportal, hvor ST-prøverne administreres, og hvor du kan hente resultater på såvel klasser som elever. Du præsenteres for prøverne og forskellige tilgange til udvælgelse af prøver til din klasse/elever. Endeligt får du gennem cases indblik i, hvordan resultaterne kan tolkes, og vi reflekterer over mulige indsatser.