Undervisningen hos Læseråd

Undervisningen hos mig tager altid udgangspunkt i en vurdering eller udredning af dit barns læse- og stavevanskeligheder. I denne proces kortlægger jeg barnet læse- og stavefærdigheder, Jeg finder ud af, hvad barnet mestrer, hvad barnet kan med guidning, og endeligt hvad der er alt for svært. Sagt på en anden måde, så finder jeg ud af, hvad der er barnets nærmeste udviklingszone, så jeg kan sætte den rigtige undervisning i værk.

Undervisningen hos Læseråd er derudover struktureret og systematisk og tager altid afsæt i evidens - i det forskningen viser, der virker.